Adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal ingyenesen és személyes adatok megadása nélkül látogatható, egyes részeinek eléréséhez azonban regisztráció, és ezzel egyidejűleg személyes adatok megadása szükséges.

A weboldalon történő regisztráció során az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. A személyes adatok megadásával egyidejűleg az adatkezeléssel érintett személy kijelenti, hogy az átadott adatok valódiak. Az érdeklődő a sales@zalasprings.hu e-mail címen tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését és törlését is. Az adatkezeléssel érintett személyt megilleti a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga.

Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával az érintett (továbbiakban: Ügyfél) hozzájárul ahhoz, hogy a Zala Springs Luxury Residences Kft. (H-8782 Zalacsány, Vállalkozók útja 2.), adatvédelmi nyilvántartási azonosító: regisztráció alatt, a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett weboldal látogatása során, valamint a megadott személyes adatokat az Adatkezelő piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából, a cél fennállásának időtartama alatt kezelje és ennek során részére elektronikus hírlevelet küldjön.

Adatfeldolgozó

Elfogadja, hogy a jövőben az Adatkezelő a személyes adatokat olyan további, vele együttműködő, cégeknek is átadja, amelyek az előbb említett cél megvalósítása során az Adatkezelő partnereinek minősülnek.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat kizárólag a fent írt célból használja, illetve azokat csak ezen cél elérése érdekében továbbítja, a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően.

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű.
A weboldal tartalma az Adatkezelő szellemi tulajdonát képezi, mely az Adatkezelő előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használható fel.

A Weboldalak egyes részei a látogató azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat, ún. Cookie-kat használnak, amelyek a látogató számítógépén tárolódnak. A böngésző program segítségével a látogató beállíthatja, meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet, azonban felhívjuk figyelmét arra, hogy a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem képes használni az adott weboldal minden szolgáltatását. Jelen Weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával.

Az Ügyfél hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, az Ügyfél ugyanakkor bármikor kérheti azok törlését, emellett, böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet.
Az adott weboldalon a látogatás rögzítése végett a látogató számítógépének internet címe („IP cím”), naplózásra kerül, mely adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. A naplófájlban található adatok nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adatokkal, amely alapján az Ügyfél személyesen azonosítható lenne.

Kapcsolat  

További információ:
+36 20 230 4490

Facebook