Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

Telefon:
+36 83 900 047

E-mail:
reservation(at)zalasprings(dot)hu

Internet:
http://zalasprings.hu

A Szerződő felek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A ZALASPRINGS GOLF RESORT ZRT
8784 Kehidakustány, Golf utca 1. szállás és golf szolgáltatások igénybevételére

A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a Zala Springs Golf Resort Zrt. által nyújtott szállás és golf, továbbá a Szolgáltató vagy valamely szerződéses partnere által a Zala Springs Golf Resort területén vagy ahhoz kapcsolódóan akár ingyen, akár ellenérték fejében hozzáférhetővé tett szolgáltatásokra terjed ki.

1) A Szolgáltató adatai:

Cégnév: Zala Springs Golf Resort Zrt.
Székhely: 8784 Kehidakustány, Golf utca 1.
Levelezési cím: 8784 Kehidakustány, Golf utca 1.
Cégjegyzékszám: 20-09-073387
Adószám: 24960551-2-20
A szolgáltatás helyszíne: A Zala Springs Golf Resort teljes területe, különösen a Zalacsány, Hrsz. 010/3 - 010/9 és 027 Kehidakustány, Hrsz. 0144/5 - 0144/21 és 0148/1 területek.
GPS Koordináták: 46.822453,17.094343
46°49'20.8"N 17°05'39.6"E

A Szolgáltató tájékoztatja a Vendégeket, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek, valamint a Resort Szabályok, továbbá a jelen Általános Szerződési Feltételek részét szintén nem képező adatvédelmi szabályok a https//zalasprings.hu oldalon és aloldalain elérhetőek, megtekinthetőek és onnan nyomtathatóak, valamint megtalálhatóak a Zala Springs Golf Resort recepcióján.

2) A Szerződő Felek

a) A Szolgáltató által nyújtott szállás és golf szolgáltatásokat /továbbiakban egységesen: szolgáltatások/ a Vendég veszi igénybe. Szolgáltatásnak minősül minden olyan szolgáltatás, amelyet a Szolgáltató vagy valamely szerződéses partnere a Zala Springs Golf Resort területén vagy ahhoz kapcsolódóan akár ingyen, akár ellenérték fejében hozzáférhetővé tesz.

b) Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél.

c) Amennyiben a szálláshely szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég, nem közvetlenül, hanem egy harmadik személy pl. utazásközvetítő vagy szervező /továbbiakban: Közvetítő/ megbízásával adja le a Szolgáltatónak, úgy a Közvetítő a Szerződő fél és az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza, azzal, hogy a nem szabályozott kérdésekben a jelen Általános Szerződési Feltételek irányadóak. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy Közvetítő jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

d) A Szolgáltató és a Szerződő fél a továbbiakban együttesen Felek.

3) A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei, általános szabályok

a) A Szolgáltatás megrendelése:
A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató írásban ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik az ajánlatra visszaigazolás, illetve ezzel kapcsolatban konkrét foglalás, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

Szerződés a Vendég írásban, vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött szerződésnek /továbbiakban: Szerződés/ minősül.
Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű. Kizárólag élőszóban elhangzott ajánlatot, megrendelést a Szolgáltató nem tekinti ajánlatnak, megrendelésnek.
A Szolgáltatónak jogában áll bármikor, különösen kiemelt időszakokra és speciális csomagokra, előleget kérni a Vendégtől, melynek mértéke 10-50%, (időszaktól függően) melyről a Vendég részére az előleg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásának napjával előleg számlát bocsát ki. Az előleg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásával válik a foglalás garantálttá. Amennyiben Vendég az előleget az annak megfizetésére vonatkozó felhívástól számított 48 órán belül belül nem fizeti meg, akkor Szolgáltató jogosult a foglalást törölni és Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, az érkezés és távozás pontos időpontját, az apartman típusát, valamint a kapcsolódó szolgáltatások (étkezés, program) illetve az igényelt golfszolgáltatások pontos megnevezését, időpontját.
A Vendég a megrendeléskor egyértelműen köteles közölni, hogy foglalása milyen típusú apartmanra vonatkozik.

A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, az apartman elfoglalása előtt igazolják. Az apartmanban bejelentés nélkül senki sem lakhat.

b) A szolgáltatás lemondása:
Amennyiben a Szolgáltató ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők: A foglalásban rögzített érkezési nap előtti legkésőbb 7. napon 16:00 óráig történő lemondás esetén a Szolgáltató pótdíjat nem számol fel. A foglalt időponthoz képest 7 napon belül történő lemondás, illetve a megérkezést követően korábbi elutazás esetén a lemondott szállás - szolgáltatás díjának 30 %-át a Szolgáltató kötbérként jogosult érvényesíteni. A kötbér beszámítás útján is érvényesíthető.

A foglalásban rögzített érkezési napon vagy azt megelőző 72 órán belüli lemondás, vagy meg nem érkezés esetén a megrendelt szállás-szolgáltatás díjának 50%-a (de legalább 1 napi szállás díja) kerül kötbérként érvényesítésre. Amennyiben lemondásra nem kerül sor, de a Vendég nem érkezik meg, ebben az esetben a Szolgáltató a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap déli 12:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik. A kötbérkövetelés a Vendég által bármilyen jogcímen már kifizetett összegbe (pl.előleg, foglaló) történő beszámítással is érvényesíthető. Amennyiben a Szerződő fél gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit, stb.), az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a Szerződő fél köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a Szerződő fél nevében eljáró személy viseli közvetlenül.

c. A szolgáltatáshoz járó ellátás
A szállás szolgáltatás a Szolgáltató honlapján közzétett ajánlat szerinti ellátással – reggeli vagy félpanziós ellátással – együtt vehető igénybe, amennyiben erről más megállapodás nem születik.

A félpanziós ellátás megrendelése esetén naponta személyenként egy alkalommal vehető igénybe reggeli és ebéd vagy reggeli és vacsora

Szolgáltató a főétkezéseket svédasztalos rendszerben szolgálja fel. A vendéglétszámtól függően a Szolgáltató dönthet úgy, hogy a főétkezéseket nem svédasztalos rendszerben szolgálja fel. Ebben az esetben Vendég az étlapról választhat, és a mindenkori félpanziós felár összege levonásra kerül az étlapon feltüntetett árakból.

d. A szálláshelyre történő érkezés-távozás:
i. szállást a Szerződés szerinti érkezés napján 15:00 órától lehet elfoglalni, és a Szerződés szerinti hazautazás napján 11:00 óráig kell elhagyni. Korai bejelentkezésre és késői kijelentkezésre a Szolgáltató által megállapított felár ellenében van lehetőség, a Szolgáltató foglaltságának függvényében.

e. Egyedi kérések
A foglalással kapcsolatos kéréseket, megjegyzéseket előzetesen, írásos formában fogad el a Szolgáltató, legkésőbb az érkezés napjáig, ellenkező esetben ezzel kapcsolatos reklamációt nem fogad el és azzal, hogy Szolgáltató egyedi döntése alapján jogosult a kérések teljesítésére illetve az ahhoz kapcsolódó esetleges többlet díj megállapítására. Az árakkal kapcsolatban a Szolgáltató csak apartman kategóriában tesz különbséget, adottságot illetően nem (pl. nyugati vagy keleti fekvés).

4) A szolgáltatások árai:

A Szolgáltató által kiadott árak minden esetben tartalmazzák a számviteli bizonylat kiállításának időpontjában érvényes, törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amelyet a szolgáltatás helyszínén kell megfizetni, kivéve azokat az árajánlatokat, amelyek esetében a Szolgáltató külön jelöli: „a feltüntetett árak az idegenforgalmi adót is tartalmazzák”. Az árak nem tartalmazzák továbbá az oda- és visszautazás, valamint az idegenvezetés díját sem. Az árak - a 4/2009 (I.30) NFGM- SZMM együttes rendelet 6. §-a alapján - a szolgáltatás nyújtásának helyén, jogszabálynak megfelelő módon kerülnek feltüntetésre. A Vendég a szolgáltatás díjáról a Szolgáltató recepcióján is megfelelő tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt.
A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az aktuálisan érvényesítésre kerülő árakat a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásában közli. A Szolgáltató aktuális árai a Szolgáltató honlapján (https//zalasprings.hu) találhatóak.
Szolgáltató és a Vendég megállapodnak, hogy a nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontjának (Áfa tv. 55. § (1) bekezdés) a Vendég által utolsóként igénybe vett szolgáltatás napját tekintik (azaz azon időpontot, amikor a Vendég a szálláshelyet elhagyja, illetve onnan kijelentkezik).

5) Fizetési feltételek:

A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető átutalással, bankkártya garanciával, illetve a helyszínen készpénzzel, vagy a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával (VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyák), valamint Széchenyi Pihenőkártyával (SZÉP kártya) és a Szolgáltató és/vagy szerződéses partnere által kiállított voucherekkel.

A SZÉP kártyával történő fizetés esetén a kártyahasználat érdekében a Szolgáltató kérheti a megrendelt szolgáltatások előre történő fizetését, és a Vendég személyazonosításra alkalmas személyi okmányait (érvényes személyi igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél bemutatása). A Vendég köteles az azonosítási felkérésnek eleget tenni. Ha az azonosítás bármely, a Szolgáltatón kívülálló okból nem valósul meg, a Szolgáltató megtagadhatja a SZÉP kártyával történő fizetés elfogadását.
Átutalás esetén - amennyiben a Szolgáltatóval, illetve a Közvetítővel kötött szerződés másként nem rendelkezik - a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles olyan időpontig átutalni, hogy az ellenérték a Szolgáltató bankszámláján a Vendég érkezése előtt jóváírásra kerüljön.

Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet terheli.

6) Egyedi szolgáltatások:

Programok:
A programajánlatokról, azok aktuális árairól a szolgáltató a szállás lefoglalásakor, illetve a Vendég ott tartózkodása alatt ad felvilágosítást. A Szolgáltató egyes programjai csak meghatározott minimum létszám esetén indulnak. A Vendégnek a programokkal kapcsolatban a foglalással egy időben kell egyeztetnie.

7) Reklamáció:

a) A Szolgáltatói szolgáltatás ideje alatt felmerülő esetleges panaszok esetén a Vendég az elutazás időpontjáig a Szolgáltató recepcióján, írásban élhet kifogással. A Szolgáltató a panaszokat három napon belül köteles kivizsgálni, illetve azokra érdemben reagálni.

b) A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt eltávozását követően megszűnik.

8) A Szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatására szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a szálláshelyet vagy a szolgáltatás ellátását szolgáló létesítményt, illetve a rendelkezésre bocsátott apartmant,

b) a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok jelentős mértékű befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,

c) a Vendég fertőző betegségben szenved,

d) a Vendég a Resort Szabályokat súlyosan megszegi,

e) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott foglaló, illetve előleg-fizetési kötelezettségét a megállapodás szerint meghatározott időpontig.

Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a Szerződés megszűnik.

9) Resort Szabályok

Szolgáltató a szolgáltatásait a Kehidakustány és Zalacsány külterületein – jelenleg a Kehidakustány 0144/5-8, 0144/11-21, 0148/1 hrsz.-ú illetve a Zalacsány 010/3-9 és 027 hrsz.-ú ingatlanokon - elhelyezkedő Zala Springs Golf Resort néven ismert golffalu /továbbiakban: Zala Springs Golf Resort/ részét képező területen nyújtja. A Zala Springs Golf Resort egy kimagasló színvonalú szolgáltatásokat nyújtó golffalu, amelynek központi részét Közép-Európa egyik legszebb Robert Trent Jones II golf versenypályája képezi exkluzív golfklubbal, a Zala Springs Golf Resort részei továbbá a részben már megépült illetve kiépítésre kerülő egyéb épületek (lakó és üdülő célú épületek, apartmanok), valamint egyéb kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó létesítmények (pl. étterem). A Zala Springs Golf Resort célja, hogy a területén mindenkor ott tartózkodó személyek - beleértve az ott lakók, üdülők, látogatók illetve pihenők (sportolók) - számára magas minőségi színvonalú épített és természeti környezetet biztosítson kiemelkedő színvonalú szolgáltatásokkal.
A Zala Springs Golf Resort teljes területére irányadó mindenkire érvényes és kötelező szabályokat (beleértve a közlekedési, magatartási és, őrzés-védelmi szabályokat, a továbbiakban együtt: Resort Szabályok) a Szolgáltató jogosult megállapítani és közzétenni. A mindenkor alkalmazandó Resort Szabályok a golfklub recepcióján bárki által megtekinthetőek és megismerhetőek.
A Szerződés létrejöttével a Vendég vállalja, hogy a Resort Szabályokat betartja. A Vendég tudomásul veszi, hogy a Zala Springs Golf Resortban a Vendég által elérhető és igénybe vehető szolgáltatásokhoz további szabályok és előírások kapcsolódhatnak.

10) Háziállatok bevitele a Zala Springs Golf Resort területére:

A Szolgáltatónak a mindenkori Resort Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően áll módjában háziállatokat fogadni.

11) Az adatkezelés biztonsága

a) A Vendég által megadott személyes adatok valódiságáért a Vendég felel.

b) A Vendég által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.

c) Szolgáltató az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

d) A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Felhasználó nem emelhet kifogást.

A fentieken kívül irányadó adatvédelmi szabályok a https//zalasprings.hu oldalon és aloldalain érhetőek el, valamint megtalálhatóak a Zala Springs Golf Resort recepcióján.

12) Titoktartás

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

13) Vis major

Azon ok, vagy körülmény (például; háború, terrortámadás, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, csőtörés, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. Amennyiben ilyen körülmény bekövetkezik, erről az érintett fél köteles a másik felet haladéktalanul értesíteni írásban.

14) Kártérítési felelősség

a) Vendég a Szolgáltató vagy bármely harmadik személynek okozott kár megtérítéséért a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint köteles.

b) A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek, tárgyak, háziállatok, stb. hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

c) Szolgáltató a Vendég által elszenvedett kár megtérítésére a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint köteles.

d) A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szálláshelyen, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

e) Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős - éspedig a felelősség mértékének korlátozása nélkül - ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette (átvételi elismervénnyel) és a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

f) A Vendégnek az esetleg őt ért kárt azonnal jelentenie kell a Szolgáltatónak és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

g) A Vendég a kárt – annak bekövetkezését követően - haladéktalanul köteles bejelenteni Szolgáltatónak. Ennek elmulasztásából eredő következmények a Vendéget terhelik, esetén a Szolgáltató a kárért az általános szabályok szerint tartozik felelősséggel, de a bizonyítás sikertelenségének következménye a Vendégre hárul.

15) A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

a) A teljesítés helye az a hely, ahol a szállásszolgáltatás történik.

b) Valamennyi Szerződésből eredő vitával kapcsolatban az Buda Környéki Járásbíróság – törvényszéki hatáskör esetén az Székesfehérvári Törvényszék – a kizárólag illetékes.

c) A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései az irányadóak.

A Szolgáltató és a Szerződő fél egybehangzóan kinyilatkozzák, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek és az esetleges közvetlenül vállalt kiegészítő rendelkezéseket magukra nézve kötelezőnek ismerik el és azok teljesítését szabad akaratukból, Önként vállalják.

A Jelen Általános Szerződési Feltételek egyaránt vonatkoznak az egyéni Vendégekkel, illetve – eltérő közös megállapodás hiányában – a csoportos Vendégekkel, illetve a természetes személyekkel, cégekkel és más szervezetekkel kötött eseti szerződésekre.

Egyedi feltételek nem képezik a részét jelen Általános Szerződési Feltételeknek, egyedi feltételek és külön megállapodások kizárólag írásban jöhetnek érvényesen létre a Szerződő féllel. Egyedi ajánlatokról a reservation(at)zalasprings(dot)hu e-mail címen, illetve a +36 83 900 047-es telefonszámon érdeklődhet a Vendég. Amennyiben a Vendéggel kötött Szerződés bármely pontban jelen Általános Szerződési Feltételektől eltér, akkor az érintett Szerződés rendelkezései az irányadók, de kizárólag az Általános Szerződési Feltételektől való eltérés körében, egyebekben az Általános Szerződési Feltételek az irányadó.

A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette.