Programjaink

2024-04-12 00:00:00

5. NYÍLT MAGYAR WINTER CUP

Részvételi díj

  • Klubtagoknak:
  • 59 900 Ft
  • Vendégeknek:
  • 74 900 Ft

VERSENYKIÍRÁS

5. Nyílt Magyar Winter Cup
2024.

Verseny kiírója és szervezője: A Magyar Golf Szövetség

Verseny ideje: 2024. április 12-14. (3 egyéni Stroke Play versenykör, 54 szakasz).

Hivatalos gyakorlónap: 2024. április 11. (csütörtök), amelyre Tee Time-ot foglalni a GOLFiGO TeeTime Moduljában, vagy az Zala Springs Golf Resort elérhetőségein (+36 83 900 950) lehet.

Verseny helyszíne: Zala Springs Golf Resort, Zalacsány

Szabályok: A 5. Nyílt Magyar Winter Cup az R&A szabályainak, a Magyar Golf Szövetség Versenyszabályzatának és Ranglistakiírásának, valamint a Zala Springs Golf Resort a verseny ideje alatt érvényes helyi szabályainak megfelelően kerül megrendezésre.

Résztvevők: Nevezésre jogosult bármely hazai amatőr golfozó, aki megfelel a Versenyszabályzat 2. számú Melléklete (VSZM2) 1. pontjának, illetve bármely külföldön nyilvántartott amatőr golfozó, aki megfelel a (VSZM2) 2. pontjának.

Versenyforma: A verseny három versenykörben, egyéni Stroke Play formában zajlik, ahol a második versenynapot (36 szakaszt) követően a mezőnyt cut-olják. A Cut alkalmazása: legfeljebb 72 fő, az együttálló (Tied) játékosokkal együtt, az eredetileg induló játékosok nemenkénti arányát tartva. Együttállás esetén az utolsó
36/18/9/6/3/1 szakaszok jobb összesített eredményei alapján eldöntve a versenyben maradást. A Cut pontos alkalmazását (létszám, nemek aránya, egyebek) a Versenyigazgató saját hatáskörében módosíthatja, de annak pontos leírását legkésőbb a gyakorlónap 12:00 óráig az információs táblára ki kell függesztenie, illetve a GOLFiGO rendszerben fel kell tüntetnie.
A Versenybizottságra bízva a döntést (amennyiben a körülmények engedik) a CUT esetén a döntőbe nem került játékosok is játszhatnak (versenyen kívül) a döntő napján, de ők csak az utolsó játékoscsoport (Flight) után 30 perccel indulhatnak el.

Hendikep módosítás: A verseny hendikepmódosító.

Nevezés módja: A versenyre nevezni - kizárólag online módon - az MGSZ hivatalos sportügyviteli
rendszerében, a GOLFiGO-ban lehet.

Nevezési díj:
Nem klubtagoknak: 74 900 Ft.
Elsődleges Zala Springs klubtagsággal rendelkezők részére: 59 900 Ft.

Nevezési és egyéb határidők: A nevezési határidő: 2024. április 9. (kedd) 23:59 óra.
A nevezési díj beérkezésének (jóváírásának) határideje: 2024. április 10. (szerda) 12:00 óra.
A nevezést visszavonni kizárólag online módon, a GOLFiGO rendszerben lehet,
amelynek határideje („No Show” bejegyzés nélkül): 2024. április 10. (szerda) 23:59 óra.
A nevezés a nevezési díj befizetésével válik érvényessé. Nevezést kizárólag a beérkezési határidőig történt nevezési díj befizetésével fogad el a szervező. A nevezési díj összege a Magyar Golf Szövetség bankszámlájára banki átutalással fizetendő:
FIGYELEM! ÚJ BANKSZÁMLASZÁM!
MBH Bank: 10300002-13494181-00024900

A közlemény rovatban fel kell tüntetni a nevező játékos nevét, illetve a verseny elnevezését!

Nevezési díj tartalmazza:
- Green Fee-t a versenyt megelőző gyakorlónapon és a versenynapokon (összesen 4 Green Fee)
- 3x Snack „induló” csomagot
- 1x Meleg étkezést

Nevezési létszámlimit:
Összesen legfeljebb 138 fő nevezését fogadja el a Szervező.

Hendikep-limit, Hendikep-korlátozás:
A hazai Férfi játékosok számára: 18.0
A hazai Női játékosok számára: 24.0
A külföldi nyilvántartású Férfi játékosok számára: 12.0
A külföldi nyilvántartású Női játékosok számára: 18.0
(Valamennyi esetben a nevezési határidő időpontja a mérvadó.)

Ennél magasabb HCP Index-szel rendelkező játékos nem vehet részt a versenyen
(kivétel a szervező által esetlegesen kiadott legfeljebb 6 szabadkártyás játékos,
azzal a kitétellel, hogy az esetleges szabadkártyás játékos(ok) HCP Index-e sem
haladhatja meg a 36.0 értéket)

Ranglistapont eredményszámítás módja:
A verseny a WAGR naptárban is szereplő, világranglistapontot adó verseny.

Hazai ranglistapontot azon játékosok kaphatnak (a Ranglistakiírás Ranglistapont
táblázatának megfelelően), akik megfelelnek a Ranglistakiírás 1. pontjában
meghatározottaknak.

Startlista:
- Az első versenykör startlistája 2024. április 11-én (csütörtök) legkésőbb 12:00 órától tekinthető meg a GOLFiGO rendszerben.
- A további versenykörök startlistái a megelőző versenykörök hivatalos befejezését követően egy órán belül a GOLFiGO rendszerben tekinthetőek meg. A második versenykörben az első napi Stroke eredmények alapján növekvő sorrendben startol a mezőny.
A harmadik versenykörben az első és második napi összesített Stroke eredmények alapján csökkenő sorrendben startol a mezőny.
- Startlista összeállítása a Versenyszabályzat 1. számú melléklete (VSZM1) szerint.

Elütők:
A standard elütőkről:
Férfiak: Standard (sárga)
Nők: Standard (piros)

Holtverseny
Amennyiben az utolsó versenykört követően, akár a Bruttó Férfi, akár a Bruttó Női eredménykategóriában holtverseny alakulna ki az első helyen, az esetben az érintett játékosok Playoff-ot játszanak, mindaddig amíg a győztes személye egyértelműen ki nem derül („hirtelen halál”). A Playoff-ra a Verseny Bizottság által
kijelölt időben és szakasz(ok)on kerül sor.
Minden egyéb helyezés esetében, az utolsó 36/18/9/6/3/1 szakaszok jobb összesített eredményei alapján.

Díjazás
Férfi (Nyílt eredménykategóriában):
I., II., III.
Női (Nyílt eredménykategóriában):
I., II., III.

Férfi (Magyar állampolgár eredménykategóriában):
I., II., III.
Női (Magyar állampolgár eredménykategóriában):
I., II., III.
Nettó (Str-Hcp) Különdíjak (valamennyi a Nyílt kategóriákban, és kizárólag a három
versenykört lejátszott játékosok közül):
Junior Nettó (Fiú és Lány játékosok együtt kiértékelve) I., II., III.
Felnőtt Nettó (Férfi és Női játékosok együtt kiértékelve) I., II., III.
Szenior Nettó (Férfi és Női játékosok együtt kiértékelve) I., II., III.

Valamennyi Bruttó díj tekintetében megengedett a kettős díjazás. Az a játékos, aki
bármilyen Bruttó díjat elnyer nem nyerhet Nettó különdíjat (ilyen esetben a
sorrendben következő játékos(ok) előre lép(nek)).

Játék tempója:
A Versenyszabályzat 4. számú melléklete (VSZM4) szerint.

Caddie:
Caddie segítségének igénybevétele megengedett (a Versenyszabályzat 9. pontja szerint).

Távolságmérő használata:
Távolságmérő használata engedélyezett, amennyiben csak távolság mérésére használják, más kiegészítő mérés (slope, szélsebesség stb.) végzése nem engedélyezett.

Golfautó használata:
A Versenyszabályzat 5. számú melléklete (VSZM5) szerint. (A versenyen egyetlen játékos sem versenyezhet golfautó használatával.)

Figyelem, fontos változás:

Eredmények vezetése és hitelesítése (online scorekártya):
2024. január 1-től a szövetségi országos bajnokságokon, valamint a ranglista versenyeken kötelező jelleggel bevezetésre kerül az eredmények online hitelesítése, amely a klubversenyeken is erősen ajánlott a klubok számára.

Ez a következőket jelenti: minden játékos továbbra is SZABADON DÖNTHET arról, hogy a verseny alatt online módon vezeti-e a score-kártyáját vagy papíralapon teszi ezt meg. Hivatalos score-kártya azonban ezeken a versenyeken már nem kerül kinyomtatásra (ettől függetlenül - ha szükségesnek érzi - bárki vihet
magával bármilyen papír alapú score-kártyát a pályára).

Legkésőbb a beérkezést követő összeolvasáskor a flight LEGALÁBB EGY tagjának fel kell vinnie az eredményeket ONLINE módon a GOLFiGO felületére. Természetesen ajánlott hogy valamennyi játékos ezt magának vezesse a verseny közben szakaszról szakaszra. Az összeolvasást/egyeztetést követően a hitelesítést
mindenki a saját email címe és GOLFiGO jelszava beírásával végzi el (ez váltja ki az aláírást). A score-kártya hitelesítését követően a játékos már nem tudja módosítani a felvitt eredményt.
Amennyiben bármely szakaszon két játékos beírása között eltérés mutatkozik, a rendszer azonnal piros színnel kiemelt jelzést küld az érintett játékosok számára, illetve ebben az esetben, a rendszer csak az eltérő eredmények kijavítását követően engedi hitelesíteni az online score-kártyát.
Ha egy adott flightban - a beérkezést követően - senkinél sincs mobiltelefon akkor annak a flightnak az eredményeit a Versenyiroda vagy a klubmunkatárs a helyszínen berögzíti, ez esetben a versenyiroda/klub számítógépes eszközén kell megtenniük a hitelesítést a játékosoknak.
Az eredményeket a GOLFiGO online (eredménykártya) felületén javasolt vezetni.
Az eredmények hitelesítését (eredménykártya aláírása) a GOLFiGO online rendszerén keresztül kell elvégezni.

Eredményhirdetés:
Az utolsó versenykör napján, az összes eredménykártya beérkezését és feldolgozását követően 20 percen belül.

Versenybírók:
Az MGSZ által kijelölve, a pontos névsor a GOLFiGO rendszerben kerül megjelenítésre (legkésőbb a verseny gyakorlónapjáig).

Versenybizottság:
Az MGSZ Versenyigazgatója (VB Elnöke), a rendező klub képviselője, a versenybírók, a pontos névsor a GOLFiGO rendszerben kerül megjelenítésre (legkésőbb a verseny gyakorlónapjáig).

A verseny szervezője, illetve a Verseny Bizottság fenntartja a változtatás jogát. A verseny feltételeinek és szabályainak ismerete a játékos felelőssége. A Versenybizottság döntése végleges, amely ellen fellebbezni nem lehet.

Magyar Golf Szövetség
2024. január